Pályázat

2014. 06. 20.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

AZ ÉLŐHAL SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KULTÚRÁJÁNAK ÉS TECHNOLÓGIÁJÁNAK KOMPLEX FEJLESZTÉSE PIACORIENTÁLT KUTATÁSSAL

A Tógazda Halászati Zrt és a BME Viking Zrt konzorciuma 2013 decemberében 198,6 millió forintot meghaladó összegű támogatást nyert a „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” megnevezésű programban. A közel 249,5 millió forint összköltségvetésű projekt célja egy új élőhal szállítási kultúra megteremtése, amelyet több technológiai/technikai elem fejlesztésével kíván megteremteni.

A projekt megvalósítása során a tervek szerint a szállításra használt szállítójármű felépítmény és a hozzá tartozó halas tartályok fejlesztése révén egy biztonságosabb és hatékonyabb élőhal szállítási technikai háttér kialakítására nyílik lehetőség. Ezen technikai fejlesztés kiegészítéseként kialakításra kerül egy olyan szenzorrendszer, mely adatokat gyűjt, elemez és visszacsatol.

A szenzorrendszer begyűjti a mért vízparamétereket és a projekt kapcsán kifejlesztendő szoftver, különböző szakmai algoritmusok során képes lesz előre megoldási lehetőséget kínálni, vagy a lehetséges veszélyekre figyelmeztető üzenetet küldeni a szállító jármű vezetőjének (telefonra, vagy a járműbe szerelt informatikai egységre) automatikusan. Összetettebb probléma esetén egy kijelölt szakembernek/cégvezetőnek küldene figyelmeztetést.

A projekt várhatóan egy használati mintaoltalmat (recirkulációs elven működő halszállítási egység), minimálisan 14 halfajhoz és korosztályhoz kötött technológiai leírást, a halszállítmányozáshoz illesztett szoftvert és a szenzoregyüttes alkalmazását leíró know-howt eredményez, valamint a hatályos állatvédelmi előírásoknak is megfelel.

2017. 01. 12.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

HAGYOMÁNYOS TERMELÉSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÉ ILLESZTHETŐ, INNOVATÍV, RAGADOZÓHAL TENYÉSZTÉSI TECHNOLÓGIA KIFEJLESZTÉSE

A Tógazda Halászati Zrt. és a Szegedfish Kft. konzorciuma 335,67 millió forint összegű projekt keretében 201,340 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a „Hagyományos, termelési körülmények közé illeszthető, innovatív ragadozóhal tenyésztési technológia kifejlesztése” címmel a Széchenyi 2020 GINOP Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című program keretében.

A Tógazda Zrt. a dunántúli völgyzárógátas halastórendszerek valamint a nagyméretű víztározók adottságaihoz dolgoz ki új, tavi ragadozó haltermelési technológiát. Ezek a tavak-tározók általános jellemzője, hogy hipertrófok, mert a környező mezőgazdasági területekről rengeteg tápanyag mosódik be a tavakba, valamint vízrendszeri sajátosságok miatt általában magas az invazív halfajok mennyisége. A közös tulajdonságokon túl jelentős eltérések is előfordulnak: az egyes tavak mérete, oxigénháztartása, illetve vízmélysége, növényzete, a táplálékhalak fajösszetétele nem csak vízrendszerenként, de egyes tavanként is jelentősen eltér. A projekt során ehhez a változatos környezethez adaptált, magasabb arányú ragadozónevelési technológiát fejlesztünk ki. Ennek a legfontosabb technológiai elemei a teljesértékű haltápok többcélú felhasználása és a különleges igényekhez adaptált népesítési szerkezet.

A Szegedfish Kft.-nél a tavi haltermelést a keltetőházi halszaporítás fejlesztése egészíti ki, mely megfelelő alapot nyújt a biztonságos és nagy mennyiségű telepítőanyag előállításához. Tervezzük a keltetőházi csukaszaporítás hatékonyságának növelését az ikraminőség javításán és a tesztikuláris sperma mélyhűtési módszerének kidolgozásán keresztül. A keltetőházi harcsaszaporítás eredményességét a harcsasperma üzemi méretű mélyhűtési módszerének alkalmazásával és a mélyhűtött sperma keltetőházi körülmények közötti tesztelésével/felhasználásával fokozzuk. A tápon előnevelt ragadozó fajok utónevelése 10 hektáros tavakban ponty dominancia mellett történik, különböző népesítési szerkezetben. A második kísérleti évben az előző évi egynyaras halak továbbnevelése 40 hektáros tavakban folyik. A hasonló környezeti feltételek közötti (hasonló méretű és karakterű tavak) nevelés a különböző takarmányozási protokollok hatékonyságának összehasonlítását teszi lehetővé.

A fejlesztés eredményeként a hazánkban leggyakoribb két tótípusban (Tógazda-völgyzárógátas; Szegedfish-körtöltéses), mint alapvető halastavi termelési egységben is megtörténik a kifejlesztett technológiák hatékonyságának összevetése.

További információ kérhető:
Dr. Németh István
06-30-934-8411
togazda@togazda.hu

magyar
Széchenyi 2020