Pályázat

2019. 06. 07.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Kedvezményezett neve: „TÓGAZDA” Halászati Zrt és Szegedfish Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.
A projekt címe: Hagyományos termelési körülmények közé illeszthető, innovatív ragadozóhal tenyésztési technológia fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 201.395.537 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 60%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: 

A projekt során a hagyományos ragadozó halaink nevelés technológiájának megújítását tűzte ki célul a pályázatban résztvevő két vállalkozás. A projektben a vállalkozások együttműködtek felsőoktatási és kutatóintézettel.
A Tógazda Zrt. esetében négy olyan halnevelési technológia fejlesztése valósult meg, mellyel eredményesen növelhető a ragadozó halaink, elsősorban a harcsa (Silurus glanis) és a süllő (Sander lucioperca) részaránya a halastavi, polikultúrás termelési szerkezetben.
A Szegedfish Kft. esetében egyrészt megújult a szaporítás infrastruktúrája (keltetőház), másrészt az alkalmazott szaporítási eljárások innovatív technikákkal bővültek (pl. spermamélyhűtési technológiák továbbfejlesztése). A hatékonyabb ivadéknevelés érdekében kidolgozásra, valamint a helyi viszonyok közötti adaptálásra és tesztelésre kerültek a tápos előnevelési módszerek (harcsa, süllő és csuka-Esox lucius- esetében eredményesen). Megtörtént az egy- és kétnyaras ragadozó korosztályok részarányának növelése a nevelőtóba telepített táplálékhal állománnyal, valamint a nevelés során kijuttatott mesterséges takarmánnyal.

A projekt befejezési dátuma: 2018.12.31.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00645

2018. 10. 04.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Kedvezményezett neve: „TÓGAZDA” Halászati Zrt
A projekt címe: Környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra előmozdítása
A szerződött támogatás összege: 104 324 332 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: 
Környezettudatosan, extenzíven előállított kitűnő minőségű termék.

A „TÓGAZDA” Zrt. halastavain az extenzív tógazdasági termelés során messzemenően figyelembe vesszük azokat a környezetvédelmi szempontokat, amelyek segítenek megőrizni a halastavi ökoszisztéma azon elemeit, melyek a fenntartható tógazdálkodás szempontjából kívánatosak. Különös figyelmet szentelünk a tóban és a tó partján élő magasabb rendű vízi növények megóvására és védelmére, úgymint a tavakat szegélyező nádfalak, illetve víztestekben kialakuló hínárállományok fenntartásra. Ezért vállaljuk, hogy nádaratást nem végzünk, és a kialakult hínár mezők (elsősorban potagonaceae fajok) állományát megőrizzük. Az így folytatott környezettudatos halgazdálkodás során a töltések állagmegőrzésében nagy szerep juthat a vízinövényzetnek, a hínár mezők pedig búvóhelyül szolgálhatnak a védett madarak halfogyasztása ellen. A program során az extenzív tógazdálkodás jegyében hozamfokozásra nem használunk műtrágyákat, antibiotikumokat és adalékanyagokat. 2-2,5 tonna/hektár szervestrágyázást követően a halállományt abraknövényekkel, és antibiotikum mentes, Magyarországon előállított haltápokkal etetjük. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy az extenzív gazdálkodás során a helyi munkaerőt foglalkoztassuk, akik feladataikat a környezet károsítása nélkül végzik. Ennek keretében nem égetjük a tavak környékén a magasabb rendű vízi növényzetet, illetve a rendszeres kaszálások során keletkező szerves anyagot visszaforgatjuk a termelésbe, amely kitűnő táplálékul szolgál a mindenevő pontyok és a növényevő amurok számára.
Különös figyelmet szentelünk a védett vidraállományok megőrzésére, elsősorban a somogyi és zalai tógazdaságok területén. A vidrák ellési időszakában csak a legszükségesebb mozgásokat végezzük a tavak közötti gátakon, biztosítva e védett faj állományának fenntartását és növelését. Az ivadéknevelő tavak kivételével, a tenyész halak és étkezési halak előállító tavaknál a kárókatona állományoknak a gyérítését nem, csak a riasztását végezzük hangágyúk segítségével. A víz minőségének tartós megóvására a párolgást a lehetőségek függvényében igyekszünk folyamatosan pótolni, a nagyarányú vízszint ingadozások kivédésére. A kialakuló vízvirágzásokat, amelyeket kékalgák és Cyano-baktériumok okoznak folyamatos meszezéssel próbáljuk megelőzni, elkerülve kialakuló toxikus hatásokat, amelyek a halállományt és a védett élővilág tagjait egyaránt veszélyeztetik. 
Az alacsony egyedszámú halkihelyezésnek és a magas természetes hozamaránynak köszönhetően a környezettudatos gazdálkodás során kitűnő minőségű halhús kerül előállításra, amely alacsony zsírtartalmának magas fehérjetartalmának köszönhetően messzemenően megfelel a magyarországi halfogyasztási igények minőségi kielégítéséhez, és talán olyan fogyasztói kedvet generál mely hozzájárul a magyarországi halfogyasztás egy főre jutó növekedéséhez. Ez pedig közös célja a magyarországi haltermelőnek és a halfogyasztó közönségnek egyaránt. Továbbá kielégítheti az egyre növekvő horgászati igényeket, amely során nőhet a hazai horgászcélú turizmus árbevétele is. Létrehozva az ágazatban újabb munkahelyeket.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.

A projekt azonosító száma: MAHOP-2.5.1-2017

 

2014. 06. 20.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

AZ ÉLŐHAL SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KULTÚRÁJÁNAK ÉS TECHNOLÓGIÁJÁNAK KOMPLEX FEJLESZTÉSE PIACORIENTÁLT KUTATÁSSAL

A Tógazda Halászati Zrt és a BME Viking Zrt konzorciuma 2013 decemberében 198,6 millió forintot meghaladó összegű támogatást nyert a „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” megnevezésű programban. A közel 249,5 millió forint összköltségvetésű projekt célja egy új élőhal szállítási kultúra megteremtése, amelyet több technológiai/technikai elem fejlesztésével kíván megteremteni.

A projekt megvalósítása során a tervek szerint a szállításra használt szállítójármű felépítmény és a hozzá tartozó halas tartályok fejlesztése révén egy biztonságosabb és hatékonyabb élőhal szállítási technikai háttér kialakítására nyílik lehetőség. Ezen technikai fejlesztés kiegészítéseként kialakításra kerül egy olyan szenzorrendszer, mely adatokat gyűjt, elemez és visszacsatol.

A szenzorrendszer begyűjti a mért vízparamétereket és a projekt kapcsán kifejlesztendő szoftver, különböző szakmai algoritmusok során képes lesz előre megoldási lehetőséget kínálni, vagy a lehetséges veszélyekre figyelmeztető üzenetet küldeni a szállító jármű vezetőjének (telefonra, vagy a járműbe szerelt informatikai egységre) automatikusan. Összetettebb probléma esetén egy kijelölt szakembernek/cégvezetőnek küldene figyelmeztetést.

A projekt várhatóan egy használati mintaoltalmat (recirkulációs elven működő halszállítási egység), minimálisan 14 halfajhoz és korosztályhoz kötött technológiai leírást, a halszállítmányozáshoz illesztett szoftvert és a szenzoregyüttes alkalmazását leíró know-howt eredményez, valamint a hatályos állatvédelmi előírásoknak is megfelel.

2017. 01. 12.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

HAGYOMÁNYOS TERMELÉSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÉ ILLESZTHETŐ, INNOVATÍV, RAGADOZÓHAL TENYÉSZTÉSI TECHNOLÓGIA KIFEJLESZTÉSE

A Tógazda Halászati Zrt. és a Szegedfish Kft. konzorciuma 335,67 millió forint összegű projekt keretében 201,340 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a „Hagyományos, termelési körülmények közé illeszthető, innovatív ragadozóhal tenyésztési technológia kifejlesztése” címmel a Széchenyi 2020 GINOP Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című program keretében.

A Tógazda Zrt. a dunántúli völgyzárógátas halastórendszerek valamint a nagyméretű víztározók adottságaihoz dolgoz ki új, tavi ragadozó haltermelési technológiát. Ezek a tavak-tározók általános jellemzője, hogy hipertrófok, mert a környező mezőgazdasági területekről rengeteg tápanyag mosódik be a tavakba, valamint vízrendszeri sajátosságok miatt általában magas az invazív halfajok mennyisége. A közös tulajdonságokon túl jelentős eltérések is előfordulnak: az egyes tavak mérete, oxigénháztartása, illetve vízmélysége, növényzete, a táplálékhalak fajösszetétele nem csak vízrendszerenként, de egyes tavanként is jelentősen eltér. A projekt során ehhez a változatos környezethez adaptált, magasabb arányú ragadozónevelési technológiát fejlesztünk ki. Ennek a legfontosabb technológiai elemei a teljesértékű haltápok többcélú felhasználása és a különleges igényekhez adaptált népesítési szerkezet.

A Szegedfish Kft.-nél a tavi haltermelést a keltetőházi halszaporítás fejlesztése egészíti ki, mely megfelelő alapot nyújt a biztonságos és nagy mennyiségű telepítőanyag előállításához. Tervezzük a keltetőházi csukaszaporítás hatékonyságának növelését az ikraminőség javításán és a tesztikuláris sperma mélyhűtési módszerének kidolgozásán keresztül. A keltetőházi harcsaszaporítás eredményességét a harcsasperma üzemi méretű mélyhűtési módszerének alkalmazásával és a mélyhűtött sperma keltetőházi körülmények közötti tesztelésével/felhasználásával fokozzuk. A tápon előnevelt ragadozó fajok utónevelése 10 hektáros tavakban ponty dominancia mellett történik, különböző népesítési szerkezetben. A második kísérleti évben az előző évi egynyaras halak továbbnevelése 40 hektáros tavakban folyik. A hasonló környezeti feltételek közötti (hasonló méretű és karakterű tavak) nevelés a különböző takarmányozási protokollok hatékonyságának összehasonlítását teszi lehetővé.

A fejlesztés eredményeként a hazánkban leggyakoribb két tótípusban (Tógazda-völgyzárógátas; Szegedfish-körtöltéses), mint alapvető halastavi termelési egységben is megtörténik a kifejlesztett technológiák hatékonyságának összevetése.

További információ kérhető:
Dr. Németh István
06-30-934-8411
togazda@togazda.hu

magyar
Széchenyi 2020
Széchenyi 2020